بررسي و تحليل اجمالي مشكلات ناوگان شناور هاي كوچك

پانزدهمين همايش صنايع دريايي

7 آبان الي 10 آبان 1392، كيش - ايران

نوع ارائه: سخنراني
چكيده: صنعت كشتي سازي ايران علاوه بر مشكلات معمولا ساير صنايع، بدليل نبود تجربه با مشكلات فراواني مواجه مي باشد. آنچه اكنون از وضعيت فعلي صنايع دريايي استنباط مي شود اين است كه در چند ساله اخير شراره هاي نويد بخشي بوجود آمده بود كه متاسفانه دچار يكسري مشكلات و آفت ها گرديد، اما بايستي در اين مسير رشد و تعالي بي پايان گام برداشت. زمان آن فرا رسيده است كه دريا به بستر عظيم و محمل جدي و عيني درتوسعه كشور تبديل شود و زمينه ساز شكوفايي فعاليتهاي اقتصادي با هدف توسعه عمومي جامعه صنعتي و رشد سطح زندگي آحاد مردم و بخصوص پيشرفت و توسعه سواحل كشور گردد. در ادامه اين گزارش سعي مي شود وضعيت برخي از معضلات بيان گردد تا انشاءالله به ياري مراكز ذيربط، در آستانه شروع به كار دولت جديد زمينه تحقق شعارهاي اصولي آن در صنعت دريايي نيز فراهم شود.