فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

فرآیندهای نوین در مهندسی مواد

سردبير : دکتر علی شکوه فر
ويراستار : دکتر علی اکبر اکرامی، دکتر خطیب الاسلام صدر نژاد، دکتر احمد منشی، دکتر مرتضی زند رحیمی، دکتر علی شفیعی، دکتر محسن کیوانفرد، دکتر زیارتعلی نعمتی، دکتر بهزاد نیرومند، دکتر مریم السادات بزرگ تبار، دکتر کامران امینی
وب سايت : http://ma.iaumajlesi.ac.ir/
ISSN : 2423-3226
ISSN Online : 2423-3234
نشاني : اصفهان- شهر جدید علامه مجلسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی- کد پستی: 8631656451، رایانامه: majlesi.m@gmail.com, material@iaumajlesi.ac.ir

ليست شمارگان