زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)

زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران)

سردبير : ماشاءاله خامه­ چيان
ويراستار : بهمن بهلولی، ناصر حافظی مقدس، ماشااله خامه‌چیان، ضیاءالدین شعاعی، سید محمود فاطمی عقدا، احمد فهیمی‌فر، محمدحسین قبادی، غلامرضا لشکری پور
وب سايت : http://jiraeg.ir/
نشاني : بخش زمين شناسي- دانشكده علوم پايه- دانشگاه تربيت مدرس بزرگراه جلال آل­احمد- تهران- ايران، ایمیل : mail@jiraeg.ir
شماره تماس : 021-82883435

ليست شمارگان