مهندسی پزشکی زیستی

مهندسی پزشکی زیستی

سردبير : ناصر فتورائی
ويراستار : علی اصغر بهنام قادر، حمید ابریشمی مقدم، مهناز اسکندری، فریبا بهرامی، حمید بهنام، فرزاد توحیدخواه، محمدتقی خراسانی، حمید سلطانیان زاده، محمدباقر شمس الهی، مهران صولتی هشجین، فرهنگ عباسی، فرزام فرهمند، سید محمد فیروزآبادی، فرزان قالیچی، مهدی نویدبخش، محمد پ
وب سايت : http://www.ijbme.org/
ISSN : 8006-9685
نشاني : نشانی الکترونیکی: info@ijbme.org
شماره تماس : 09356667909

ليست شمارگان