علوم و فنون بسته بندی

علوم و فنون بسته بندی

سردبير : دکتر مهدی نوری
ويراستار : دکتر مهدي بهزاد ، دکتر عبدالرسول اروميه اي ، دکتر سعید مهدوی ، دکتر مهدی فرهودی ، دکتر علیرضا بصیری ، دکتر حسین عیسایی ، دکتر مهناز شایسته فر
ISSN : 2228-6675
نشاني : تهران، ميدان صنعت(شهرک قدس)، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، نبش کوچه پنجم، مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي لجستيکي، طبقه اول – گروه بسته بندی، ایمیل: packaging@ihu.ac.ir، فاکس: 88575606
شماره تماس : 021-88369750

ليست شمارگان