مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

سردبير : دکتر غلامعلی شفابخش
ويراستار : پروفسور سید جواد میرمحمدصادقی، پروفسور مهیار عربانی، پروفسور حسن زیاری، پروفسور ابوالفضل حسنی، پروفسور علی خیرالدین، دکتر غلامعلی شفابخش، دکتر سید مهدی ابطحی فروشانی، دکتر محمد کاظم شربتدار، دکتر سید فرهاد موسوی، مهدی پور روح الامین، پریسا سادات قربانیان،
ISSN : 2423-5350
نشاني : سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس شماره یک، دانشکده مهندسی عمران، دفتر مجله مهندسی زیرساخت‏ های حمل و نقل کدپستی: 19111-35131 ، نشانی الکترونیکی: JTIE@semnan.ac.ir
شماره تماس : 33654269-023

ليست شمارگان