رادار

رادار

سردبير : دکتر عباس شیخی
ويراستار : دکتر مسعود باقری ، دكتر محمد حسن باستاني، دكتر محمدرضا تابان، دکتر محمد سلیمانی ، دكتر عباس شيخي ، دكتر سيدمحمد علوي، دكتر فرخ كاشاني، دكتر محمد علي مسندي شيرازي، دكتر محمود مدرس هاشمي، دكتر محمد مهدي نائبي، دكتر علی ناصری، دكتر مجید اخوت
ISSN : 2345-4024
ISSN Online : 2345-4032
نشاني : تهران، ‌بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه جامع امام حسين عليه السلام، دانشكده و پژوهشكده مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات، معاونت پژوهش،‌ دفتر مجله "رادار" ، فکس: 73829194
شماره تماس : 021-73829194

ليست شمارگان