پردازش علائم و داده ها

پردازش علائم و داده ها

سردبير : احمد اکبری
ويراستار : دکتر سیدمحمّد احدی،دکتر احمد اکبری،دکتر فرشاد الماس گنج، دکتر محمود بی جن خان،دکتر حسین صامتی، دکتر جواد شیخ زادگان،دکتر محمّد حسن قاسمیان، دکتر محمّدمهدی نایبی،دکتر محمد مهدی همایون پور
وب سايت : http://jsdp.rcisp.ac.ir/
ISSN : ۲۰۰۸-۳۲۶۲
نشاني : نشانی: تهران، تقاطع استاد مطهری و سهروردی شمالی، بن بست بیشه، پلاک 12، نمابر: 02183857000، رایانامه: jsdp@rcisp.ac.ir ، صندوق پستی: 3739-16765، کد پستی: 1567713571
شماره تماس : 83857108و 83857109و 88447163-021

ليست شمارگان