الکترو مغناطیس کاربردی

الکترو مغناطیس کاربردی

سردبير : دکتر حسن مهدیان
ويراستار : دكتر مجید اخوت، دكتر محمد تقی بطحایی، دكتر علی بنایی، دکتر احمد چلداوی، دكتر محمد خلج امیر حسینی، دكتر محمد مهدی دانایی، دكتر جلیل راشد محصل، دكتر امیر احمد شیشه گر، دكتر اصغر کشتکار، دكتر محمود کمره ای، دكتر حسن مهدیان (سردبیر)، دكتر علی ناصری، دكتر کاوه
نشاني : تهران-اتوبان شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین(ع) -موقعیت امام صادق(ع) - ساختمان باقر العالوم- دفتر مجله الکترومغناطیس- فکس: 73829194-021
شماره تماس : 73829194-021

ليست شمارگان