استقبال كاربران و قابليت هاي روز افزون مورد نياز متخصصان و مهندسان، سامانه دانش گستر بركت را بر آن داشت تا با راه اندازي بخش فني و مهندسي به عنوان فاز دوم اجرايي سامانه، پاسخگوي اين نياز باشد. اين بخش با راه اندازي بانك اطلاعاتي مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي حوزه فني مهندسي در كشور ايران، بانك اطلاعاتي كتاب ها و مستندات حوزه فني مهندسي، بخش تبليغات و با ارائه خدمات ويژه اي همچون رزومه پژوهشگران، در تلاش است تا با ايجاد بستري مناسب براي پژوهشگران، اساتيد دانشگاه ها، مهندسان، متخصصان و دانشجويان در رشته هاي فني مهندسي باعث ارتباط بيشتر و بهتر آنها شود. در همين راستا، همكاران ما درصدد تكميل و به روزرساني تمامي اطلاعات سامانه مي باشند. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.